https://www.google.com/maps/place/Klinika+DANI+Dr.+Androlog+Evin+Dani/@41.329901,19.822244,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb310c1ddfb78b4bf?sa=X&ei=u6SKVaSsLMz6-AGI340g&ved=0CGkQ_BIwCw

Adresa: Rr. Qemal Stafa, mbrapa Prokurorisë së Përgjithshme, Pall. ENI nr 13, Tiranë
Facebook: Klinika DANI Andrologji/Gjinekologji
Telefon: +355 68 221 3329
https://www.google.com/maps/place/Klinika+DANI+Dr.+Androlog+Evin+Dani/@41.329901,19.822244,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xb310c1ddfb78b4bf?hl=en-US
Harta Interaktive